ΠΑΛΕΤΑ 100Χ120

ΠΑΛΕΤΑ 80Χ120 ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΛΕΤΑ 100Χ120Χ14

ΠΑΛΕΤΑ 60Χ40Χ10,7

ΠΑΛΕΤΑ 60Χ80Χ12

ΠΑΛΕΤΑ 80Χ120Χ14

ΠΑΛΕΤΑ 80Χ120Χ13

Αγορά – Πώληση παλετών
Επικοινωνήστε μαζί μας